Top 49 더니 Vs 았더니 The 115 Latest Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 더니 vs 았더니 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.cazzette.com team, along with other related topics such as: 더니 vs 았더니 았/었던 ng php, 았/었 더니 ng php, 았더니 ng php, 았/었더니 grammar, 았던 ng php, 느라고 ng php, 잖아요 Ngữ Pháp, 더 ngữ pháp


속시원한 한국어,~더니vs ~았/었/였더니
속시원한 한국어,~더니vs ~았/었/였더니


Phân biệt 았/었/였더니 và 더니

 • Article author: blogkimchi.com
 • Reviews from users: 20402 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Phân biệt 았/었/였더니 và 더니 았/었/였더니 chỉ có thể kết hợp cùng động từ còn ~더니 thì kết hợp được tất cả. Để xem thêm nhiều ví dụ hay khác dùng đến ngữ pháp 더니, bạn xem bài bên dưới. » … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Phân biệt 았/었/였더니 và 더니 았/었/였더니 chỉ có thể kết hợp cùng động từ còn ~더니 thì kết hợp được tất cả. Để xem thêm nhiều ví dụ hay khác dùng đến ngữ pháp 더니, bạn xem bài bên dưới. » … Phân biệt cách dùng đúng 2 ngữ pháp 았/었/였더니 và 더니. Hai cấu trúc này dùng rất giống nhau song để dùng đúng chất nhất thì hơi rối rắm. Nên các bạn dùng lưu
 • Table of Contents:

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 Câu 53 (Chủ đề 직업 선택의 기준)

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 Câu 53 (결혼 문화)

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 Câu 53 (저출산)

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 Câu 53 (스마트폰 이용)

[Tài liệu] File sách luyện Viết TOPIK II – 쓰기

2 Tài liệu học từ vựng trung cấp tổng hợp từ đề thi Topik cũ

[Note] Một số link luyện nghe tiếng Hàn(Link mp3 không phải youtube)

Danh sách các tài liệu chọn lọc cho ôn Topik II

Bài tập 쓰기 TOPIK II Câu 51 – 52 (현대 사회의 문제)

Bài tập 쓰기 TOPIK II Câu 51 – 52 (광고)

Bài tập 쓰기 TOPIK II Câu 51 – 52 (건강)

Bài tập 쓰기 TOPIK II Câu 51 – 52 (자기소개)

Phân biệt 았/었/였더니 và 더니
Phân biệt 았/었/였더니 và 더니

Read More

[Ngữ pháp] V + 았/었더니 “đã… nên…”/ “mà” – Hàn Quốc Lý Thú

 • Article author: hanquoclythu.blogspot.com
 • Reviews from users: 18349 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [Ngữ pháp] V + 았/었더니 “đã… nên…”/ “mà” – Hàn Quốc Lý Thú 더니 chỉ dùng với ngôi thứ 2 (người nói chuyện đối diện) và ngôi thứ 3 (người được nói tới) (chỉ có ngoại lệ nhỏ khi dùng đc với ngôi thứ nhất) … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [Ngữ pháp] V + 았/었더니 “đã… nên…”/ “mà” – Hàn Quốc Lý Thú 더니 chỉ dùng với ngôi thứ 2 (người nói chuyện đối diện) và ngôi thứ 3 (người được nói tới) (chỉ có ngoại lệ nhỏ khi dùng đc với ngôi thứ nhất) … V+았더니/었더니, V 았/었더니,V+았더니/었더니, V 았/었더니,[Ngữ pháp] V + 았/었더니 “đã… nên…”/ “mà”, Hàn Quốc Lý Thú: [Ngữ pháp] V + 았/었더니 “đã… nên…”/ “mà”, Hàn Quốc Lý Thú
 • Table of Contents:

June 30 2017

Tìm Kiếm Trên Blog

Nhãn

Bài đăng phổ biến

Bài đăng mới nhất

DMCA Protected

Bài đăng nổi bật

See also  Top 27 최고의 판타지 영화 28634 Votes This Answer

Thống kê

Chuyên mục tích cực

[Ngữ pháp] V + 았/었더니
[Ngữ pháp] V + 았/었더니 “đã… nên…”/ “mà” – Hàn Quốc Lý Thú

Read More

Pineapple Game – V더니 vs V았/었더니

 • Article author: pineapplegame.tumblr.com
 • Reviews from users: 17013 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pineapple Game – V더니 vs V았/었더니 V더니 vs V았/었더니 The difference between these two structures has always confused me. My TOPIK textbook attempts to explain the difference … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pineapple Game – V더니 vs V았/었더니 V더니 vs V았/었더니 The difference between these two structures has always confused me. My TOPIK textbook attempts to explain the difference … V더니 vs V았/었더니 The difference between these two structures has always confused me. My TOPIK textbook attempts to explain the difference, so I’m going to go by their explanation! V더니 – The subject is…v더니,v았/었더니,korean grammar
 • Table of Contents:
Pineapple Game - V더니 vs V았/었더니
Pineapple Game – V더니 vs V았/었더니

Read More

Difference between 더니, 았/었더니 and other sentence conjugation patterns – A Different Take on Korean Grammar

 • Article author: koreangrammardifferently.com
 • Reviews from users: 36078 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Difference between 더니, 았/었더니 and other sentence conjugation patterns – A Different Take on Korean Grammar 2 thoughts on “Difference between 더니, 았/었더니 and other sentence conjugation patterns”. Pingback: 더니 Vs 았더니 | 속시원한 한국어,~더니Vs ~ … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Difference between 더니, 았/었더니 and other sentence conjugation patterns – A Different Take on Korean Grammar 2 thoughts on “Difference between 더니, 았/었더니 and other sentence conjugation patterns”. Pingback: 더니 Vs 았더니 | 속시원한 한국어,~더니Vs ~ … After learning Korean for six years, one of the things that still not perfectly clear for me is the usage of 더니 and 았/었더니. I feel like I now know so much, yet at the same time it feels like grasping at sand and watching it flow through between my fingers. I’ve tried coming up…
 • Table of Contents:

Post navigation

2 thoughts on “Difference between 더니 았었더니 and other sentence conjugation patterns”

Difference between 더니, 았/었더니 and other sentence conjugation patterns – A Different Take on Korean Grammar
Difference between 더니, 았/었더니 and other sentence conjugation patterns – A Different Take on Korean Grammar

Read More

V ~았/었더니 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE

 • Article author: www.topikguide.com
 • Reviews from users: 28680 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about V ~았/었더니 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE 저녁을 많이 먹었더니 배가 아프다. 3) When I hung a swing at home, the child loved it. 집에 그네를 매달았더니 아이가 무척 좋아했다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for V ~았/었더니 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE 저녁을 많이 먹었더니 배가 아프다. 3) When I hung a swing at home, the child loved it. 집에 그네를 매달았더니 아이가 무척 좋아했다. Today we’ll be looking at the usage of ” V ~았/었더니 ” Korean grammar point with some example sentences.korean grammar,learn korean,topik grammar,topik i,topik ii,v ~았/었더니
 • Table of Contents:
V ~았/었더니 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE
V ~았/었더니 [ Korean Grammar ] | TOPIK GUIDE

Read More

V-았/었더니 grammar = (1) ‘so…now’, (2) ‘and I found that’, (3) connecting quote with action, (4) recall a behavior – Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online

 • Article author: www.koreantopik.com
 • Reviews from users: 259 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  V-았/었더니 grammar = (1) ‘so…now’, (2) ‘and I found that’, (3) connecting quote with action, (4) recall a behavior – Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online
  V-았/었더니 grammar = (1) ‘so…now’, (2) ‘and I found that’, (3) connecting quote with action, (4) recall a behavior · 웃다 — 웃었더니 · 보다 — … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  V-았/었더니 grammar = (1) ‘so…now’, (2) ‘and I found that’, (3) connecting quote with action, (4) recall a behavior – Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online
  V-았/었더니 grammar = (1) ‘so…now’, (2) ‘and I found that’, (3) connecting quote with action, (4) recall a behavior · 웃다 — 웃었더니 · 보다 — … Korea Topik, EPS Topik, KIIP program, Korean grammar, study Korean, learn korean culture
 • Table of Contents:

Your Korean Listening Channel

TOPIK 1 Preparation Pack

TOPIK 2 Preparation Pack

Popular Posts

Pageviews past week


V-았/었더니 grammar = (1) 'so...now', (2) 'and I found that', (3) connecting quote with action, (4) recall a behavior - Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online
V-았/었더니 grammar = (1) ‘so…now’, (2) ‘and I found that’, (3) connecting quote with action, (4) recall a behavior – Korean TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online

Read More


See more articles in the same category here: Top 412 tips update new.

See also  Top 38 테슬라 장기 렌트 The 84 New Answer

Phân biệt 았/었/였더니 và 더니

Phân biệt cách dùng đúng 2 ngữ pháp 았/었/였더니 và 더니. Hai cấu trúc này dùng rất giống nhau song để dùng đúng chất nhất thì hơi rối rắm. Nên các bạn dùng lưu ý nhá :3.

Mới nhìn rất nhiều người nhầm lẫn 았/었/였더니 là dạng quá khứ của 더니 nhưng thực ra 2 ngữ pháp này hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa cũng như cách sử dụng.

1. Cách dùng của ngữ pháp 더니

Động từ/Tính từ+ 더니 Dùng để chỉ nội dung của vế trước tương phản hoặc khác so với phía sau. Danh từ (이)더니

지난 겨울에는 눈이 별로 안 오더니 이번에는 많이 오네요

Mùa đông năm ngoái tuyết chẳng rơi mấy mà năm nay rơi nhiều thật.

예전에는 뚱뚱하더니 지금은 날씬해졌어요

Ngày xưa nó béo lắm mà giờ mảnh mai đi nhiều rồi.

Dùng để chỉ hành động nào đó ở vế trước nên dẫn tới kết quả ở vế sau ( đối tượng được nhắc tới là người khác thuộc ngôi thứ 3 )

친구가 술을 많이 먹더니 토했어요

Bạn ấy uống quá chén nên nôn hết rồi.

내 친구가 남자 친구와 자주 싸우더니 결국 헤어졌다.

Nhỏ bạn tôi thường xuyên cãi nhau với bạn trai nên rốt cuộc họ chia tay nhau rồi.

Lưu Ý: khi sử dụng ngữ pháp 더니 không thể sử dụng cho ngôi thứ nhất(người nói)(tôi – chính tôi) và chủ ngữ ở 2 vế phải giống nhau.

(내가) 열심히 공부하더니 시험을 잘 봤다 (X)

(동생이) 텔레비전을 많이 보더니 (엄마)가 화가 났다 (X)

2. Cách dùng của ngữ pháp ~았/었/였더니

Dùng để chỉ sự phát hiện,khám phá của bản thân sau khi làm 1 việc gì đó

오랜만에 고향에 갔더니 많은 것이 변해 있었다

Lâu lắm mới lại về quê thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá.

문을 열었더니 여자 친구가 서 있어서 깜짝 놀랐어요

Vừa mở cửa ra thấy bạn gái đứng ngay ở đó nên giật cả mình.

Dùng để chỉ sự việc nào đó sau khi làm xong dẫn tới kết quả ở vế sau.

어제 술을 많이 마셨더니 오늘 머리가 아프네

Hôm qua uống nhiều quá nên giờ vẫn thấy đau đầu .

아침을 많이 먹었더니 아직 배가 안 고프네

Sáng mình ăn nhiều rồi nên giờ vẫn chưa thấy đói

Lưu ý: Sử dụng ngữ pháp ~았/었/였더니 chủ ngữ ở ngôi thứ nhất (người nói) còn ~더니 thì ngược lại . 았/었/였더니 chỉ có thể kết hợp cùng động từ còn ~더니 thì kết hợp được tất cả.

Để xem thêm nhiều ví dụ hay khác dùng đến ngữ pháp 더니, bạn xem bài bên dưới.

→ Bài viết về Phân biệt 았/었/였더니 và 더니 tạm dừng tại đây. Hi vọng bài viết này cung cấp cho bạn một số thông tin có ích. Blog không có nút Like mà chỉ có mục Voite để bạn đọc đánh giá chất lượng bài viết ( từ 1 đến 5 sao), theo bạn bài viết này được ở thang điểm mấy sao? Hãy cho Blog biết để chúng tôi cải thiện chất lượng các bài viết sau.

4.1/5 – (26 đánh giá)

Pineapple Game

The difference between these two structures has always confused me. My TOPIK textbook attempts to explain the difference, so I’m going to go by their explanation!

V더니

– The subject is usually not in first person*.

– Used with a verb or an adjective.

– First clause, even when in past, does not use past tense.

1. Highlights the difference between two contrasting phrases.

지난 겨울에는 눈이 별로 안 오더니 이번에는 많이 오네요.

It hardly snowed at all last winter, but this year it’s snowed a lot.

2. The result (second clause) of someone else doing something (first clause). The subject of first and second clauses are the same.

지난 주말에는 춥더니 이번 주는 따뜻해요.

Last week it was cold, but this week has been warm.

내 동생은 수영을 하더니 식욕이 왕성해졌다

My dongsaeng went swimming, so he had a huge appetite.

V았/었더니 –

– The subject is usually first person.

– Used only with a verb, not an adjective.

1. Used when you realize or notice something (second clause) after doing something (first clause).

오랜만에 고향에 갔더니 많은 것이 변해 있었어.

When I visited my hometown, a lot had changed.

2. The result (second clause) of doing something (first clause).

어제 술을 많이 마셨더니 오늘 머리가 아파요.

I’ve got a headache because I drank a lot yesterday.

내가 공부를 열심히 했더니 성적이 올랐다.

Since I studied hard, my grade went up.

*The Korean Grammatical Forms site says that Koreans sometimes break the “no first person on V더니” rule.

Difference between 더니, 았/었더니 and other sentence conjugation patterns

After learning Korean for six years, one of the things that still not perfectly clear for me is the usage of 더니 and 았/었더니. I feel like I now know so much, yet at the same time it feels like grasping at sand and watching it flow through between my fingers.

I’ve tried coming up with up practical situations where you would need to use these grammar patterns and try to highlight their functionality. If you’ve already read the “rules” of these two grammar patterns, chances are you probably are still incredibly confused. I hope after reading these examples you can get some “feelings” about it on top of the grammar rules.

Difference between 더니 vs 았/었더니

1) 더니 leans towards expressing an observation while 았/었더니 leans towards expressing causation.

A: 아까 비가 오더니 이제는 구름이 없네

B: 아까 비가 왔더니 이제는 구름이 없네

A) speaks of observing rain some time ago and then observing the lack of clouds now. There is no implication of why there is no clouds now. B) implies that there is no clouds now because it was raining before.

A) 유진이가 술을 마시더니 얼굴이 빨개졌어

B) 유진이가 술을 마셨더니 얼굴이 빨개졌어

In A) the causal link is very weak whilst much stronger in B). In A) you are only just recollecting an observation.

2) 았/었더니 is unnatural when talking in the 3rd person

A) 유진이가 그 남자를 때리더니 뛰쳐나갔어

This is what you would say if you were at a restaurant and your friend comes back and asks “where did 유진 go?”. 때렸더니 is not appropriate here.

B) 아까 유진이가 들어오더니 돈을 식탁에 뒀더라

3) Difference between 았/었더니 and 니까 or 아/어서

A: 어제 비가 왔으니까/와서 오늘 구름이 없어

B: 어제 비가 왔더니 오늘 구름이 없네

Notice sentence A) ends in a standard ending while B) ends in the 네 ending. Both are causal sentences, but 왔으니까/와서 leans towards an expected outcome whilst 왔더니 leans towards an outcome that is not necessarily expected.

4) Difference between 더니 and 는데

A) 네가 아이스크림을 안 먹겠다고 히더니 다 먹었어!

B) 네가 아이스크림을 안 먹겠다고 했는데 다 먹었어!

Sentence A) expresses an observation and expresses that the outcome is somewhat unexpected. Sentence B) says they have eaten it whilst providing background information that they said they wouldn’t eat.

A) 민준이가 아까까지만 해도 자고 있더니 지금은 공보하네

B) 민준이가 아까까지만 해도 자고 있었는데 지금은 공부하네

The difference here is quite small. Both are speaking of a temporal change whilst using the events in the first clause as a basis for what happens in the second clause. However A) includes a bigger nuance of something unexpected happening.

So you have finished reading the 더니 vs 았더니 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 았/었던 ng php, 았/었 더니 ng php, 았더니 ng php, 았/었더니 grammar, 았던 ng php, 느라고 ng php, 잖아요 Ngữ Pháp, 더 ngữ pháp

See also  Top 50 하이 탑 화학 1 Pdf Trust The Answer

Leave a Comment